Arhiv za 'NOVO MESTO' Kategorija

Jul 01 2007

Univerzitetni kampus Novo mesto

Objavil daeron pod NOVO MESTO

Konec leta 2005 je bil javno predstaljen projekt avtorjev Vojteha Ravnikarja, Matjaža Bolčine, Roberta Potokarja, Sabine Colnar, Uroša Rustje, Roka Jereba in Gregora Kosma (krajinska arhitektura), Univerzitetni kampus Novo mesto.

Gre za študijo nove univerze v Novem mestu, ki je sicer predvidena tudi v vladni resoluciji o razvojnih projektih v naslednjih šestnajstih letih.

Iz poročila žirije:

Struktura omogoča razvoj objektov v različne smeri, v globino, širino in dolžino. Podolgovata krila se zgostijo in osredinijo okoli jeder. Na ta način oblikujejo avtorji različna stavbna telesa v obliki črke L. Z, H, ki se z dozidavami razvejajo v stavbno strukturo. Problem dolgih hodnikov rešujejo vmesna stopnišča in prečne povezave.preko vstavljenih volumnov oziroma razširitev etaž v razne večnamenske prostore in preddverja. Oblikovanje arhitekture ni naglašeno, stavbna krila imajo lahko, transparentno, dvojno fasado, ki daje sodoben tehnični izgled. Strešne površine nad prvim nadstropjem so oblikovane v obliki mozaika zelenih in lesenih teras.

Zasnova celote je pregledna in enostavna, omogoča enostavno orientacijo, ki jo zagotavlja osrednja ploščad, presledek zelenja in smeri zidave. Arhitektura je sodobna in racionalna. Energetska zasnova predvideva smiselno kombinacijo centralne in lokalne oskrbe, predvideno je energetsko učinkovito ogrevanje in hlajenje. Namesto plastičnih oblik stavbnih teles ustvarjajo kvaliteto arhitekture raznoliki, lepo oblikovani ambienti v prazninah med stavbnimi krili, v atrijih, preddverjih in zračnih prostorih. Predlog združuje dobre rešitve sorodnih zasnov strnjenega kampusa in jih s premišljeno postavitvijo na južni rob območja uspešno nadgrajuje.

Foto: ZAPS

Foto: ZAPS

Foto: ZAPS

Foto: ZAPS

Projekt vsekakor izgleda zelo všečno, s svojo umeščenostjo v naravo in izoliranost od naseljenih območij pa mu daje ameriški pridih univerzitetnih kampusov. Glede na svojo velikost in trenutne težnje vlade k podpori zasebnim visokošolskim zavodom pa smo lahko upravičeno pesimistični o njegovi realizaciji.

  • Share/Bookmark

En odziv