Arhiv za 'LJUBLJANA - v gradnji' Kategorija

Apr 21 2007

Poslovno stanovanjski objekt R5

Objekt pomeni zaključek ljubljanskega naselja Župančičeva jama. Umeščen bo poleg najnovejšega poslovno stanovanjskega kompleksa R34, prav tako istega avtorja, Andreja Černigoja z inštituta Genius Loci.

Na podlagi skic lahko sklepamo, da bo imel kompleks 17-21 nadzemnih in 2 podzemni etaži. Večina stanovanj ima velike terase, usmerjene proti Ljubljanskem gradu.

Gradbišče je že zagrajeno, na njem pa naj bi se že izvajala določena dela. V naslednjih mesecih naj bi se pričela tudi gradnja.

(Foto: Genius Loci)

(Foto: Genius Loci)

(Foto: Genius Loci)

(Foto: Nepremičnine Si21)

  • Share/Bookmark

9 odzivov

Mar 03 2007

Most čez Gradaščico

V Ljubljani je očitno tako, da priprave oz. polemike za nek projekt trajajo (pre)več let, ko pa se enkrat začne delati, gre precej hitro. Vsaj tako bi lahko sklepali, če pogledamo gradnjo Barjanske ceste kot nove ljubljanske vpadnice ali pa Pediatrično kliniko. Oba projekta sta potrebovala več kot desetletje, da sta se začela uresničevati, zdaj pa gradnja napreduje relativno hitro.

Most čez Gradaščico je del nove ljubljanske vpadnice, Barjanske ceste. Cesto bodo razširili oz. dogradili, kjer je še ni (del od Aškerčeve do križišča z ulico Mirje so že končali), most pa prečka novo strugo Gradaščice, ki so jo preusmerili za nekaj metrov. Po načrtih naj bi bila nova mestna vpadnica končana in odprta avgusta 2007.

Stanje 22.2.2007:

  • Share/Bookmark

En odziv

« Novejši zapisi