Arhiv za 'Genius Loci' Kategorija

Dec 31 2008

Modri kvadrat (2)

Gradnja poslovne stavbe Modri kvadrat ob žalskem rondoju je zaključena, v veliki meri je opremljena tudi že notranjost. Po vsej verjetnosti bo v mesecu ali dveh vseljena.

Starejši vpisi o stavbi: 1

Gradbišče 28.12.2008:

modri-kvadrat-3.jpg

  • Share/Bookmark

En odziv

Jan 01 2008

Rotonda (2)

Stanje poslovne stavbe Rotonda 30. decembra 2007.

  • Share/Bookmark

3 odzivov

Jun 25 2007

Slovenski park

Glede na to, da danes praznujemo 16. rojstni dan naše države, sem se odločil, da tokrat predstavim projekt, ki je verjetno najbolj domovinski do sedaj.

Gre za Slovenski park, projekt arhitekturnega biroja Genius Loci.

Tekst s spletne strani Genius Loci:

PARK SLOVENSKE DRŽAVNOSTI (JUŽNI PARK) Petnajst let po osamosvojitvi je Slovenija v urbanistično simbolnem smislu še vedno »podnajemnik« na reprezentančno že močno razvrednotenem prostoru prejšnjega obdobja. Park slovenske državnosti z najbolj reprezentativnimi stavbami nove slovenske države bi, tako kot se je to zgodilo z vsakim pomembnim obdobjem naše zgodovine, zaznamoval osamosvojitev Slovenije in njen povratek v demokratično Evropo tudi v urbani strukturi mesta. Park je zamišljen na obširnih nepozidanih površinah na stiku mestne magistrale (Barjanska-Slovenska-Dunajska) z Barjem in Ljubljanico v skladu z znano idejo, da mestna magistrala na podaljšani trasi rimskega Carda Maximus poveže Savo in Ljubljanico ter da se na obeh zaključkih uredi večji park (za razliko od ostalih ljubljanskih vpadnic, ki se podaljšujejo naprej v regijo). Park je oblikovan kot velik travnik krožne oblike s premerom 500m, ki je obdan s krožno interno dostopno cesto in obročem višje gostejše vegetacije. Ob robu parka se postavijo vsi najbolj pomembni objekti in simboli slovenske državnosti: Knežji kamen, parlament po vzoru Plečnikove Katedrale svobode, rezidenca in urad predsednika in predsednika vlade, rezidenca za gosta,…. ter pomembna slovenska spominska obeležja. Tu je prostor za protokolarne sprejeme in postavitve častnih vodov ter prostor za manifestacije in proslave. Obenem je park tudi turistična točka na vstopu v krajinski park Barje z Info centrom in rekreacijska travnata površina za sprehode, sončenje ali drsanje, spuščanje zmajev ali balonov, prireditve na prostem, nekakšen novi Tivoli. Rob parka je oplemeniten s formo vivo. Nova brv ga povezuje z znamenito Plečnikovo cerkvico sv. Mihaela na drugi strani Ljubljanice, pristan ob brvi pa je izhodišče za turistično plovbo po reki. Park je posrednik med grajenim mestom in naravno krajino ter zaustavlja stihijsko širitev urbanizacije v Barje. V ekonomskem smislu gre za zamenjavo utesnjenih in razdrobljenih površin ter objektov v središču Ljubljane s cenejšimi površinami ter novimi arhitekturno atraktivnimi objekti v reprezentančni in prijetni parkovni ureditvi na robu mesta in s tega stališče ne predstavlja velike investicije. Sproščeni objekti v središču mesta se uporabijo za Univerzo ali mestno upravo. Lokacija najpomembnejših državnih stavb na robu mesta izraža večjo regijsko naravnanost, ne da bi jih bilo zato potrebno preseliti v Maribor ali Novo Mesto. Park leži v Ljubljani, pa vendar toliko stran od središča mesta, da ni samo ljubljanski ampak vseslovenski, dobro dostopen iz vseh regij oziroma neposredno z avtoceste na točki južnega vstopa v mesto.

DRŽAVNI UPRAVNI CENTER (JUŽNI CENTER) Državna uprava je organsko razpršena po Ljubljani, kar otežuje komuniciranje in prostorsko prilagajanje trenutnim organizacijskim razmeram. Tako stanje lahko izboljša enoten državni upravni center. Administrativni center je zamišljen ob mestni magistrali (Barjanski cesti) v bližini Slovenskega parka na drugi strani avtoceste na nepozidanih površinah v velikosti 400×400m. Površina je členjena na 8×8 karejev velikosti 50×50m ki jih po sredini preseka mestna magistrala, prosti kareji pa so pozidani s 14 nadstropnimi 50m visokimi upravnimi objekti 32×32m s 15.000m2 BEP. Z upoštevanjem dodatnih vmesnih trgov bi zazidava obsegala 40 karejev oziroma 600.000m2 BEP, sicer pa lahko tudi več. Objekti se lahko po potrebi v poljubnih kombinacijah združujejo v večje sklope. Razpršene površine državne uprave po mestu bi se postopoma odprodajale in koncentrirale v novih objektih na skupni lokaciji.

Foto: Genius Loci

Foto: Genius Loci

Foto: Genius Loci

Foto: Genius Loci

  • Share/Bookmark

12 odzivov

Maj 28 2007

Rotonda

Na začetku Dunajske ceste, točno ob vhodu v mesto in čez cesto od ljubljanskega WTC-ja, pospešeno gradijo poslovni kompleks Rotonda, ki je realizacija zmagovalnega razpisa z leta 1992, arhitekta Andreja Černigoja iz biroja Genius Loci.

Gre pravzaprav za 2. fazo oz. zaključek takrat predvidenega vhoda v Ljubljano.

Projekt je bil že večkrat omenjen v različnih mestnih predstavitvah kot pomembna poslovna stavba v Ljubljani.

Čeprav so za začetek gradnje porabili štirinajst let, ta zdaj zelo hitro napreduje.

picture_67_rotonda_002.jpg Foto: Genius Loci

Foto: Genius Loci

  • Share/Bookmark

9 odzivov

Apr 21 2007

Poslovno stanovanjski objekt R5

Objekt pomeni zaključek ljubljanskega naselja Župančičeva jama. Umeščen bo poleg najnovejšega poslovno stanovanjskega kompleksa R34, prav tako istega avtorja, Andreja Černigoja z inštituta Genius Loci.

Na podlagi skic lahko sklepamo, da bo imel kompleks 17-21 nadzemnih in 2 podzemni etaži. Večina stanovanj ima velike terase, usmerjene proti Ljubljanskem gradu.

Gradbišče je že zagrajeno, na njem pa naj bi se že izvajala določena dela. V naslednjih mesecih naj bi se pričela tudi gradnja.

(Foto: Genius Loci)

(Foto: Genius Loci)

(Foto: Genius Loci)

(Foto: Nepremičnine Si21)

  • Share/Bookmark

9 odzivov

Mar 07 2007

Modri kvadrat

Očitno se bo Davčna uprava RS (DURS) ponovno selila. In to ne daleč. Pravzaprav bodo lahko svojo dokumentacijo preselili kar peš.

Avtor nove zgradbe je Andrej Černigoj z inštituta za urbanizem in arhitekturo Genius Loci, ki je tudi soavtor sedem let stare zgradbe Zeleni trikotnik, kjer trenutno domujeta DURS in Carinska uprava RS.

Zeleni trikotnik (Foto: Genius Loci)

Nova stavba, imenovana Modri kvadrat, bo stala v neposredni bližini sedanje stavbe (in ljubljanskih Žal), kjer je še veliko prostora za zazidavo.

Modri kvadrat (Foto: vizualizacije.com)

Foto: vizualizacije.com

Foto: vizualizacije.com

Foto: Genius Loci

Foto: Genius Loci

 

  • Share/Bookmark

6 odzivov

Mar 05 2007

Rušenje na Celovški?

Na eni od enonadstropnih hiš ob eni glavih ljubljanskih vpadnic, Celovški cesti, lahko na vratih ene od trgovin preberete, da se je le-ta zaprla zaradi rušenja, objekt pa je že obkrožen s trakom, ki preprečuje dostop. Hiša stoji na zelo pomembni lokaciji, ki je primerna za višjo in bolj ambiciozno gradnjo. Vsekakor je to eden prvih korakov uresničitve vizij mnogih urbanistov, ki so in še vedno zapovedujejo, da bi morali ob glavnih mestnih vpadnicah (Dunajska, Celovška, Tržaška) graditi le primerne objekte, dosedanje nizke pa na primeren način odstraniti.

Ob tem se prikliče v spomin predlanski projekt “Inštituta za arhitekturo in urbanizem” Genius Loci, in sicer ravno za to lokacijo. Poslovna stavba Lek:

Foto: Genius Loci

Foto: Genius Loci

Foto: Genius Loci Upam, da bo projekt čimprej realiziran.

  • Share/Bookmark

4 odzivov